Velka deprese

Všeobecně se uznává, že deprese má své účinky pouze na psychiku pacienta. Bohužel to není normou! Často je oblast dopadu onemocnění na fyziologický vzhled zla stejně velká jako na jeho mysli, somatické nemoci jsou stylem fyzického onemocnění, které je ovlivněno psychologickými faktory. Naopak tomu tak není v případě deprese. Za prvé, deprese může být rozhodujícím faktorem pro výskyt mnoha somatických onemocnění, jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění. Tam je nedávná nehoda, když první příznaky deprese se objeví v pacientovi, a pak se zavazují přispět k rozvoji těchto onemocnění. Často si pamatujte na důležitost situace, kdy se symptomy deprese objeví po diagnostikování somatické nemoci. Při takové depresi elementu efektivně prohlubuje fyziologické onemocnění, brání jeho účinnému působení, včetně stejného uzemnění jeho příznaků a špatných účinků.

Většina symptomů deprese může existovat, zatímco oni jsou vlastně považováni za somatické symptomy. Většinou se však kvalifikují pro takové příznaky, jako je ztráta potěšení, ztráta zájmu, časný relaps a neklid, spánek bez spánku, nedostatek chuti k jídlu a velké snížení tělesné hmotnosti. Měl by přemýšlet o tom, že somatické symptomy nejsou vždy příznakem nebo důsledkem deprese. Někdy prostřednictvím fyzické nemoci si myslí, že v nemocné osobě se může vytvořit nebo exacerbovat extrémním způsobem deprese. Důvody, proč může takové věci dosáhnout, jsou odlišné. Myšlenka na to samé je jistě zhoršení blahobytu slabých a vnímané přesvědčení, že nebude šance na úplné vyléčení nemoci (zejména v úspěchu velkých a nevyléčitelných nemocí. Významný zisk proto zahrnuje i možnost, aby pacient získal rodinu a podmínky, za kterých musí být osoba. Je nepravděpodobné, že by stádium bylo plně vyléčeno z nemoci, na kterou jsme se dohodli. Díky moderní medicíně je však obvykle možné zastavit její nemoc nebo latentní symptomy. Deprese, která z tohoto onemocnění jistě vyplyne, však zhorší pouze zdravotní stav pacienta a v mnoha ohledech zcela odstraní i nejmenší šanci na vyléčení. Proto je důležité vyšetřit zdraví pacienta nejen z hlediska fyzického, ale i psychologického.