Rastrovaci elektronovy mikroskop

Zařízení, která vám umožní vidět velmi malé prvky, podívejte se na jemné detaily, často neviditelné pouhým okem, se nazývají mikroskopy. První optické mikroskopy poskytly relativně malé, pouze desetinásobné zvětšení. A tak nezískali mnoho úspěchů jako výzkumný nástroj.

Moderní věda, technologie učinila obrovský nárůst v oblasti mikroskopie a učinila ji velmi populární pro použití mikroskopů v mnoha věcech. Máme dílny, polarizační, optické, holografické, operační, fluorescenční, elektronové mikroskopy, stejně jako různé hmoty. V lékařských a vědeckých laboratořích byl použit speciální typ mikroskopu.Jedná se o laboratorní mikroskopy, speciálně navržené pro publikování na tmavém místě s čočkou 100krát vyšší. Jejich hlava umožňuje připojit kameru nebo digitální fotoaparát, díky kterému můžete archivovat záznamy ze zkušeností.Nalezli uplatnění v didaktice, laboratorních činnostech a myšlenkách. Všude, kde vzorky pozorují při zvětšení minimálně 40krát.Používají se v medicíně, biologii a technologii. Díky použití laboratorních mikroskopů můžeme provést přesnou analýzu moči, která způsobí detekci krevních buněk, hub, krystalů nebo bakterií, které vypadají jako skutečné stavy onemocnění. Získávají se pro histopatologické vyšetření, v onkologii a hematologii. Veterinární lékařství je mnohem účinnější při pomoci zvířatům díky laboratorním mikroskopům. Mikroskopy se používají k vyhledávání vody, v forenzní práci při hledání mikrokuliček a navíc k detekci jedu, šperků pro detekci falešných výrobků, určování ceny výrobků, uchovávání památek, ochraně lokality k posouzení ekologického stavu řek a jezer, ve farmaceutickém, potravinářském a textilním sektoru. , V elektronice pomáhají mikroskopy pozorovat elektronické součástky, lokalizují zkraty nebo trhliny.Bez laboratorního mikroskopu není prakticky žádné pole.