Pokladni fotograf

Každý podnikatel v blízkém jménu pokladny se denně potýká s dalšími problémy, které mohou pokrmy také generovat. Stejně jako všechna elektronická zařízení nejsou pokladny nezávislé na chorobách a někdy se rozpadají. Ne všichni majitelé společnosti vědí, že kdykoli jsou záznamy vytvářeny pomocí pokladny, měly by zahrnovat nové zařízení - v případě selhání tohoto klíčového zařízení.

Nedostatek náhradní pokladny elzab během dalšího prodeje zboží nebo služeb může vést k uložení pokut ze strany finančního úřadu, protože to zabrání tomu, aby se prodejní seznam v hlavní jednotce během sezóny rozbil. Dokumenty vedené v pokladně by měly obsahovat servisní brožuru k pokladně. V tomto případě se nejen zadávají opravy zařízení, ale extrahují se také údaje o fiskalizaci pokladny nebo o změnách její paměti. Servisní knížka musí obsahovat jak jedinečné číslo, které finanční úřad přidělil do registrační pokladny, tak název společnosti a adresa provozovny, kde je hotovost použita. Všechny tyto vztahy se vztahují na daňové kontroly. Jakákoli novinka v mysli registrační pokladny navíc její změna sousedí s činností specializované služby, se kterou by všichni podnikatelé používající registrační pokladny měli mít podepsanou smlouvu. Co hodně - měli byste informovat finanční úřad o jakékoli změně v technikovi pokladny. Prodej za fiskální částky by měl probíhat v nepřetržité škole, takže pokud je paměť pokladny plná, musíte si vyměnit svůj názor za poslední a zároveň si tuto paměť přečíst. Čtení paměti existující pokladny - i při její opravě, prováděné pouze autorizovanou osobou. Kromě toho by se tato práce chtěla provádět za přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Z načtení paměti fiskální pokladny je vytvořen vhodný protokol, jehož kopie je zaslána finančnímu úřadu a zbývající část podnikateli. Tento protokol musí uchovávat společně s druhým dokladem připojeným k pokladně - jeho vada může vést k uložení sankce úřadem.