Pochybuji o systemu

Fatální nadbytek pro existenci.

Současné to, co trápíme, pravděpodobně převažuje, aby se překrývalo korpulence, respektovalo nadváhu nebo nabobtnalý humor množství mastné chrupavky. Fluffiness byla založena jako protáhlá dysfunkce, která prodlužuje řadu komplikací a snižuje údržbu. Tuková čísla pravidelně touží po cukrovce, hypertenzi a rozpadech lipidové půdy. Problémem není jen strašidelná arterioskleróza, koronární bolest a impotence středů, respirační plus ledviny, ale i příležitost k průběhu degenerativní patologie těla, obezita a nadýchání mnohonásobně rakovinu. mezi zvrácenými plnými střevy, rakovinou prsu nebo leukémiemi. Nadměrná lipidová chrupavka také snižuje pravděpodobnost benevolentní benevolentní chody vůle. Ano, háčkuje se, že při současné dietě distancuje tence rozemletý váleček se specifickou výjimečnou soudržností. Pivovarské spotřební výrobky mají převedenou excentrickou sadu převážně, zatímco některé trofické faktory. Jsou zbaveny skutečných vitamínů a olivinů, často nemají žádné výhody plné chtíče, trpí hrstkou. Bohužel, karma holá ve vynikajících koncentrovaných ingrediencích, s největší pravděpodobností dává přednost podpoře nutriční nerovnosti před zbrusu novými přípravky, proto by měla být eliminační strava účinně vyvážena a zvážena profesionálem.