Nebezpecna zona vybuchu prachu

Směrnice ATEX (francouzsky: Atmosphères Explosibles, také označovaná jako směrnice 94/9 / ES - je určitě Evropská unie, která definuje základní požadavky na dodávané produkty, které mají být přijaty v potenciálně výbušných oblastech. Většina strojů a zařízení používaných v těžených uhelných dolech je atraktivní pro nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu a směrnice ATEX se týká nástrojů a ochranných stylů určených pro použití v prostorech vystavených nebezpečí výbuchu. Až donedávna se mezi sebou sdílely bezpečnostní předpisy v zemích Evropské unie, což představovalo významnou překážku volné výměny zboží mezi členskými státy.Z tohoto důvodu byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila současné návrhy a s jistotou usnadnila oběh článků v evropském souhlasu. Prováděním ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším cílem směrnice ATEX přidělit volný pohyb zboží zajišťující významný stupeň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení uvedená do provozu v oblastech s nebezpečím výbuchu, Evropský parlament a Evropská unie Open 23. března 1994 vydaly směrnici ATEX 94/9 / ES, která vstoupila do údržby 1. července 2003. Dále byla 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také zvaná ATEX USERS, která mění minimální bezpečnostní požadavky na věci v pozadí, kde existuje riziko výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost až do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (francouzsky: Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánusymbol odolný proti výbuchuexploze skupinakategorie zařízenídruh ochrany proti výbuchuexploze podskupinyteplotní třída

Doporučujeme školení Atex