Kolposkop

V elektrárnách a skladech mohou představovat nebezpečí výbuchu. Takové riziko vzniká, když jsou v procesu zvoleny kapaliny nebo pevné látky vytvářející výbušné plyny nebo které mají v úmyslu explodovat, pokud jsou nesprávně promíchány.

Maral GelMaral Gel - Účinná pomoc při řešení problému malého člena!

Výbušná atmosféra se obvykle vyskytuje, když je vnitřní teplota příliš vysoká nebo pokud se objeví elektrický oblouk. Někdy existuje nebezpečí výbuchu, pokud na místě vytvoří jiskru.

Zvláštní továrny a továrny jsou obvykle dobře chráněny před výbuchem a někdy není ani nápad v oblastech, jako jsou například benzínové pumpy, kde riziko výbuchu často způsobují lidé, kteří tam jsou - netrénované, náhodné, padající cigarety v potenciálně výbušných oblastech.Zvláštní ochrana proti výbuchu by měla být rozšířena nejen na čerpací stanice, ale také na letištích, v čistírnách odpadních vod také v polích, kde se hledají obilné mlýny. V loděnicích také existuje nebezpečí výbuchu, o kterém ne všichni víme.

Výše uvedená místa jsou obsažena v zákoně, který vyžaduje rozšíření zvláštní ochrany proti výbuchu. Pro legální provoz musí majitelé a osoby provozující takové byty prokázat, že mají certifikáty, jako jsou certifikáty ES přezkoušení typu, které jsou také výrazně nové.

Většina předpisů upravujících ochranu proti výbuchu (výbuch je vytvořena Evropskou unií, což znamená, že tato nařízení jsou přirozeně prováděna k našemu vlastnímu dobu od okamžiku, kdy přistoupíme ke Společenství.Každý vlastník závodu, kterému hrozí výbuch, by měl ve zprávě přesně prokázat specifika místa a také ukázat možné scénáře situací, ve kterých se může k výbuchu dostat.