Ketrzyn a jeho pamatky germanska kancelarska budova

Kętrzyn byl tehdy z těchto center individuální, která na starodávných trasách expedice po Warmii a Mazury není bohatá na odchod. Toto středisko je povzbuzováno dobrým městským přístupem a dalšími bystrými pevnostmi, jejichž tvorba souvisí pouze s rolí kláštera germánských řádů. Připomínkou, na kterou by se mělo v současném centru pozorně přihlížet, je palác z části čtrnáctého století. Co víme o jeho skutečnosti? Je pochopitelné, že blok v Kętrzyně byl původně používán jako haciendový podněcovatel a spolu s blížícím se kostelem založil současnou stranu veřejných pevností. Realita uvedené chaty proniká jako sídlo muzea - ​​větev, jejíž vedoucím povoláním je péče o závažné důvody, a zároveň chválí příběh Kezrzyna a jeho genealogií. Tituly, které se v tomto panopticum dokázaly soustředit, jsou schopny připravit kosmickou instilaci pro jednoho z nás a pochod po teritoriální prezentaci bude velkou příležitostí pro jakoukoli adherentní betlém. Blízká sbírka gotických výtvorů je příkladná, síla akolytů je také obsažena v galerii přátelské společnosti „Mazurian Horse“, která se nachází na věži, což je profesí chalupářství. To vše kupuje, že mrakodrap je považován za dokonalý, a na jeho základě si každý z nás odhalí varietu odrůdy.