Hpv diagnostika

Kolposkopická diagnostika funguje na základě interpretace epiteliální povrchové architektury a vaskulárního obrazu. Prakticky nepostřehnutelné podrobnosti o cervikální epiteliální oblasti, které často umožňují dobrou diagnózu, jsou ve zlomcích milimetru a formát cév známých v epiteliální ploše je druh mikronové velikosti.

V pohybu s tím ani ta nejvhodnější kamera, která posílá obrázek ve zcela naostřené podobě, nemá šanci si takové prvky všimnout. Co je velmi, různé červené a bílé barvy nalezené v jednoduchém obrazu tohoto významného prostředí určují dobré uznání. Bohužel je pak dosažitelné i při nejlepším přenosu videa. Obrovské kroucení kolposkopického obrazu a specifické prostředí, ve kterém jsme nuceni tento obraz pozorovat, nebudou kupovat zařízení, která se dokonale shromažďují v opačných částech medicíny. Vzhledem k nedostupnosti nástrojů je obsluha také velmi obtížná. Ve smlouvě se současným lékařem, dokonce i lékařem, který je velmi kompetentní používat kolposkop, nemá ve významných případech šanci provést spolehlivé vyšetření, musí být rovněž založen na znalostech a osobních předpokladech.Optické kolposkopy, které jsou více vybaveny video tunelem, jsou pro kolposkopisty nejzajímavější cestou, protože doufáme, že budeme pozorovat optický systém, který usnadní přesnou diagnostickou interpretaci pozorované oblasti, zatímco na obrazovce může zobrazovaný obraz zobrazit pacient nebo lékař nebo učeň.V moderní době je možné zakoupit účinný, ale již používaný kolposkop, který splňuje požadované kvalitativní standardy jak pro svou kancelář, tak pro veřejnou nemocnici, za necelé tisíce zlotých a jeho dodatečné vybavení pomocí video tunelu lze kdykoli připravit na částku přibližně pět tisíc zlotých. Pokud vznikne potřeba, je možné, že příliš málo peněz opraví staré, opotřebované kolposkopy a poté budou fungovat jinak. Kolposkop z určité události lze získat za poloviční cenu, kterou chtěli dát, aby si koupili velmi jednoduchý a nepřesný videoproskop.