Exploze donieck metanu

Těžba v polském světě je nejkrásnější ve všech světech, a to navzdory nejtěžším švům metanového uhlí. Bezpečnost byla dosažena použitím různých metod a ochran, díky kterým minimalizujeme možnost zapálení nebo výbuchu metanu.

Aby se zabránilo explozi metanu, minimalizujeme výskyt zapalovacích faktorů, které lze snížit použitím vhodných zařízení. V budoucnosti dolu, nebo na hranici nebo předka, musí existovat proudové zásobníky a dopravníkové dopravníky. Je to jen účinek jiskření poškozených kabelů, vznik elektrického oblouku, vznícení a exploze metanu. Proto se ve všech elektrických zařízeních používá vědomá ochrana proti výbuchu. Díky této ochraně poskytované v běžných zařízeních a strojích minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu do centra metanu tak, aby se v případě poruchy nespojila s tragédií. Horníci elektrikáři, kteří vydělávají část dolu, jsou speciálně vyškoleni v oddělení ochrany proti výbuchu a plameny, aby mohli bezpečně dělat domácí úkoly pro sebe i pro nové typy podzemí. Každý elektrikář musí jednou za pět let přispět k takovému výcviku, což má za následek zkoušku, díky níž budou jeho znalosti osvěženy a seznámeny se současnými předpisy a metodami pro dosažení odolnosti proti ohni a výbuchu.Ochrana proti výbuchu a ohnivzdornost je proto důležitým prvkem, který se vrací na dolu, díky čemuž je minimalizováno nebezpečí výbuchu metanu.