Chyba registracni pokladny 36

Podnikatelé, kteří vykonávají ekonomické činnosti, které používají registrační pokladny, musí splňovat velmi mnoho požadavků. Pít z nich má za cíl mít papírové role s kopiemi účtenek po dobu stanovenou ve vhodném nařízení, které bylo v roce 2013 prodlouženo.

Do 31. prosince 2012 na platformě nařízení ministra financí z roku 2008 existovalo přechodné období, s nímž měly být kopie fiskálních příjmů předkládány po dobu dvou let. Od začátku roku 2013 se změnilo ukládání účtenek z pokladny a bylo prodlouženo o pět let. Daňoví poplatníci, kteří registrují tržby za finanční částky v roce 2013, by si měli ponechat kopie dokladů dokládajících prodej za rok 2012 a 2011, zatímco dřívější kopie dokladů mohou být trvale zničeny. Musí však také zajistit, aby archivované kopie příjmů z roku 2013 musely být uchovávány do roku 2018, a to kvůli nedávné skutečnosti, že pětileté období se mění od konce kalendářního roku, ve kterém končí lhůta pro platbu daně.Proč je uchovávání kopií fiskálních příjmů po dobu pěti let? Zaprvé proto, že promlčení daňové povinnosti je pouhých pět let.Existuje mnoho obav, zda je výhodné archivovat kopie účtenek v opravdu dlouhé fázi. Ministerstvo financí se však domnívá, že pětileté období je určeno pro daňové vypořádání. Kopie dokladů jsou jediným důkazem, který dokumentuje prodej, jeho počet, cenu a daňové sazby.Je však třeba poznamenat, že ačkoli zákonodárce naznačil určitou úroveň pro archivaci kopií rolí s finančními příjmy, neuvedl situaci, ve které by měly být skryty. Nejlevnější registrační pokladny v Krakově ukládají příjmy v papírové struktuře. & Nbsp; & nbsp; Dražší registrační pokladny s rozsáhlým modulem jsou šancí pro elektronickou archivaci příjmů. Rovněž je třeba mít na paměti, že ani skutečnost, že dojde k likvidaci obchodní činnosti, nijak nezbavuje podnikatele zákonné povinnosti uchovávat kopie příjmů z registračních pokladen.