Bezpecny zivot jaroslaw

Bezpečnost je štít v široce chápané každé podobě našeho každodenního života. Platíme však naše každodenní názory na bezpečnost při práci s elektrickými aktivitami? Samozřejmě ne. Koneckonců, neběháme každý den, kontrolujeme elektroinstalaci a důslednost jejího fungování.

Částečně pro bezpečné použití a také pro správnou funkci široce definované elektrické instalace je k dispozici uzemnění. Co jsou začOchranné vodiče jsou procesy, díky nimž je předmět elektrifikován okolním prostředím, a v současném řešení je náboj neutralizován. Ochranné uzemnění je zárukou proti úrazu elektrickým proudem.Dva běžně spuštěné jsou PE a PEN, tj. PE (ochranný vodič připojený v současných instalacích TNS a PEN (ochranný neutrální vodič používaný v konstrukci typu TNC nebo TNCS.Onemocněním systému TNC je tedy to, že PEN provádí současně funkci neutrálního a ochranného vodiče. Což není překvapivé, když skutečnost, že tento kabel existuje, pracuje dodatečně v jednofázových programech, protéká vysokými zatěžovacími proudy, a ve třífázových systémech je vystavena zátěži vyplývající z asymetrie v zájmu.Bez ohledu na použitý kabel neexistuje žádný vtip v produkci se stylem, měl by být křehký. Slavné přísloví „elektrikář není tikající“ se bohužel v reálném světě neodráží.Nyní, jak víte, jak se postarat o svoji vlastní bezpečnost, stojí za to se naučit s cíli, které defekty zprostředkovávají.Nejčastějším důsledkem nedostatečné ochrany systému nebo chybného výkonu je úraz elektrickým proudem.Věděli jste, že tok pohybu v lidském těle s intenzitou vyšší než 70 vytváří škodlivé pro bytí?Co skončí trendovým šokem?V nejkratším případě, dokonce i smrt, další účinky jsou zástava srdce, popáleniny, ztráta vědomí, svalové křeče nebo částečné pálení tkáně.