Bezpecnostni pozadavky na stroje

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, nazývaná také směrnice 94/9 / ES, je právem Evropské unie, které definuje základní požadavky výrobků určených pro připojení v oblastech s nebezpečím výbuchu. Nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu je naprostá většina strojů a zařízení používaných v těžebních dolech a směrnice ATEX platí pro nástroje a ochranné systémy určené pro zpracování v oblastech s nebezpečím výbuchu. Také nové bezpečnostní předpisy v jednotlivých zemích Evropské unie byly mezi sebou rozděleny, což značně bránilo svobodě výměny zboží mezi členskými zeměmi.Od posledního začátku byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající předpisy a usnadnila oběh článků v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX věnovat volný tok zboží zaručující vysokou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení umístěná do robota v oblastech s nebezpečím výbuchu, vydal Evropský parlament a Evropská unie otevřená dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / EC, která byla v provozu od 1. července 2003. Kromě toho byla dne 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako UŽIVATELÉ ATEX, která se týká minimálních bezpečnostních požadavků na místa v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala fungovat do 1. července 2003 a nahradila předchozí předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

Doporučujeme školení Atex